Casus steeds sterker

De vraag vanuit Kompaan en De Bocht

Hoe kunnen we onze koers emotioneel overbrengen op onze medewerkers en clienten, en instellingen?

Onze invulling

Kompaan en De Bocht is er voor kinderen, vrouwen en gezinnen met vragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid. Het is een maatschappelijke organisatie die een aantal jaar geleden gefuseerd is. Oorspronkelijk was Kompaan er voor jeugdhulpverlening en De Bocht voor vrouwenopvang. Nu het een organisatie is, moet de gemeenschappelijke koers eenduidig gecommuniceerd worden.

Kompaan en De Bocht kwam bij ons met het koersdocument, waar ze met zorg twee jaar lang aan gewerkt hadden. De inhoud van het document stond als een huis, maar was niet inzichtelijk genoeg voor de medewerkers. Daarbij kwam ook dat Kompaan en De Bocht graag een helder verhaal aan (potentiele) clienten en instellingen waarmee ze samenwerken wil vertellen.

BureauZuid bedacht samen met schrijfstudio Text Sells dat er eerst een naam voor de koers van Kompaan en De Bocht moest komen. Die naam kon dan meteen dienen als slogan/pay-off van de campagne die eronder hangt. De WHY(Start with why,“ Simon Sinek) van Kompaan en De Bocht is dat ze ieder mens een veilig en zelfstandig leven gunnen. Dat doen ze door preventieve en laagdrempelige voorzieningen, met acute crisisopvang en via langdurige intensieve gezinsbehandeling. Bij die hulp staan eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid hoog in het vaandel, net zoals de effectiviteit van de hulp. Volgens ons is dat kort samengevat: steeds sterker.

kompaan-joey

Steeds sterker staat voor de clienten die tijdens en na de hulp van Kompaan en De Bocht steeds sterker door het leven gaan. Maar het staat ook voor de medewerkers, die door de fusie van Kompaan en De Bocht en de nieuwe koers steeds sterker in hun werk worden. Het geldt ook voor de instellingen (zoals scholen en politie) die door de voorlichting en begeleiding van Kompaan en De Bocht steeds sterker kunnen functioneren.

Met alleen een naam/pay-off/slogan ben je er natuurlijk nog lang niet. Onder Steeds Sterker™ moest daarom een hele campagne komen te hangen. We begonnen met het letterlijk schetsen van profielen van de clientgroepen van Kompaan en De Bocht. Het draait namelijk allemaal op mensen, dus is het niet meer dan logisch als die ook centraal staan in de campagne. Zo is er het profiel van Vera, die jarenlang mishandeld werd door haar agressieve ex-man. Of dat van Samet, die uitviel op school omdat hij niets deed dan blowen.

kompaan-misselijk

Van de profielen maakten we silhouetten, zo bewaar je de anonimiteit van de client, maar geef je ze wel een gezicht. Text Sells bouwde de teksten zo op dat je eerst een schokeffect teweeg brengt, dat dan relativeert tot iets alledaags, om uiteindelijk terug te grijpen op de harde waarheid en de hulp die Kompaan en De Bocht daarbij geeft.

Aan de hand van de profielen zijn er vele communicatie-uitingen mogelijk. Van een brochure of ansichtkaart, tot een filmpje of presentatie.

kompaan-folder

De vraag vanuit Kompaan en De Bocht was of we in dit concept een brochure konden samenstellen. Dat was een lastige opgave; Kompaan en De Bocht is een ontzettend brede organisatie, maar de brochure moet compact en overzichtelijk worden. Uiteindelijk kozen we vier profielen en plaatsten we die centraal in de spread van de brochure. Die profielen verwijzen allemaal naar het Steeds Sterker in het midden. De spread is opgemaakt als een poster, waardoor de opengevouwen brochure tevens dienst kan doen als poster.

Op de binnenflap van de brochure staat heel sec en overzichtelijk welke hulp Kompaan en De Bocht allemaal biedt. Zo zien (potentiele) clienten en instellingen meteen voor welke hulpverlening ze kunnen aankloppen. Op de achterzijde wordt verhalend de steeds sterker-belofte geschetst.

kompaan-folder-achterkant

Na de brochure werkten we een presentatie uit, die gegeven kan worden door directie en medewerkers van Kompaan en De Bocht. Na een proefpresentatie merkten we dat de emotie niet sterk genoeg over kwam. Daarom kozen we voor een kort filmpje, om aan het begin van de presentatie meteen de sfeer neer te zetten. Doordat toeschouwers emotioneel betrokken raken bij het werk van Kompaan en De Bocht luisteren ze daarna ook beter naar het verhaal over de organisatie. Tijdens de eerste vertoning van het filmpje, op de open dag van Kompaan en De Bocht, bleek dit meteen te werken.

In het filmpje wordt gebruik gemaakt van de eerder gemaakte profielen. Door in het begin telkens alleen de eerste zin en grijze animaties te tonen, wek je een neerslachtig gevoel op. Daarna volgt de relativering in de tekst en worden de animaties ingekleurd. Vervolgens ziet de kijker wat Kompaan en De Bocht doet en voor wie ze er zijn, om af te sluiten met Steeds Sterker.

BureauZuid en Text Sells legden een complete beeld- en tekstbibliotheek aan voor Kompaan en De Bocht, geschikt voor de interne en externe communicatie nu en in de toekomst.