Casus afvalcampagne gemeente Tilburg/BAT

Dat afval scheiden beter is voor het milieu weten veel mensen tegenwoordig wel. Maar toch blijkt uit de praktijk dat weten nog geen garantie is voor het ook daadwerkelijk doen. ook de gemeente Tilburg en het BAT (Brabants Afval Team) liepen tegen dit feit aan en stelde zichzelf de vraag hoe zij het bewustzijn van de inwoners van de gemeente m.b.t. afvalscheiding of vermindering kon verhogen, zodat men ook daadwerkelijk tot actie over zou gaan.

Deze vraag was ook meteen het uitgangspunt van de pitch waaraan BureauZuid mocht deelnemen:

• Hoe vergroten we het bewustzijnsgevoel van de inwoners van de gemeente Tilburg met betrekking tot (de voordelen van) afvalscheiding or vermindering

• Hoe zorgen we ervoor dat we het afvalscheidingpercentage binnen de gemeente Tilburg kunnen laten stijgen van 44% in 2011 naar 50% in 2015?

Onze invulling

BureauZuid is met haar ideeën en concept ‘Jij sorteert, wij recyclen’ als pitch winnaar uit de bus gekomen en mocht daardoor overgaan tot het verder ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe afvalcampagne voor de gemeente Tilburg. Als veelzijdig reclame- en internetbureau hebben wij de ontwikkeling en realisatie van alle bijbehorende communicatie-uitingen op ons genomen. Hierbij zijn we uitgegaan van onze crossmediale visie en kracht.

Concepting

Het eerste dat ons opviel bij het brainstormen over de nieuwe afvalcampagne, was de associatie bij het woord ‘scheiden’. Scheiden heeft in veel gevallen een negatieve betekenis, terwijl het in dit geval juist een zeer positieve zaak is. Daarom zijn wij ook overgegaan tot een meer positieve insteek en hebben we gekozen om voortaan in plaats van ‘scheiden’ het woord ‘sorteren’ te gaan gebruiken.

Daarnaast kwamen we tot de conclusie dat de gemeente veel efficiënter en goedkoper zou kunnen recyclen met de medewerking van de burgers. Recyclen gaat immers moeilijker zonder sorteren vooraf. Dat sorteren begint al bij de burger thuis. Het enige dat hij/zij hoeft te doen, is de verschillende afvalsoorten ook soort bij soort verzamelen. De rest doet de gemeente. Kortom:

Jij sorteert, wij recyclen

Omdat we ook de afzender van deze themaboodschap duidelijk naar voren wilden laten komen, hebben we gekozen voor een vriendelijke afsluiting.

Daarbij zijn we in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot met z’n allen al op de goede weg. We gaan al op een goede manier met ons afval om. Maar we willen (en kunnen) nóg meer en beter. Het resultaat van de inspanningen, van inwoners en gemeente, is duidelijk:

• beter milieu

• meer kostbare grondstoffen

• hergebruik van materialen

• besparing op kosten

Anders gezegd: Onze stad duurzaam en schoon. Namens de gemeente zeggen wij hiervoor: Dank je wel.

Onze stad duurzaam en schoon. Dank je wel.

Zo wordt niet alleen de afzender duidelijk, maar wordt ook de inwoner van de gemeente Tilburg bedankt voor zijn medewerking en aandacht.

Visual en identiteit

De afvalcampagne moest een eigen identiteit krijgen en een bepaald gevoel op kunnen roepen bij de inwoners van de gemeente Tilburg. Daarom hebben we gekozen voor een grafische stijl waarbij een authentiek gevoel geraakt wordt en waarbij ook de link met recyclebaar materiaal (papier) wordt gelegd. Deze stijl ligt dichter bij de bevolking dan een meer fotografische stijl.

Iconen

Bij de nieuwe afvalcampagne van de gemeente Tilburg en het BAT spelen de verschillende afvalsoorten een erg belangrijke rol. Recyclen kan immers alleen als men het afval sorteert: afvalsoort bij afvalsoort. Zo blijft er uiteindelijk maar een kleine hoeveelheid échte restafval over en kan al het overige afval dus keurig worden gerecycled.

Naar onze mening moesten de afvalsoorten geen enkele twijfel oproepen en te allen tijde herkenbaar zijn voor iedereen. Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks duidelijke iconen te ontwikkelen, waarbij het visueel duidelijk wordt welke afvalsoort er wordt bedoeld. Zo is er geen taalbarrière: de beeldtaal spreekt voor zich. Deze iconen spelen een hoofdrol door de gehele campagne en komen op elke uiting weer terug: continuïteit en herkenbaarheid.

Uitingen

Voor de nieuwe afvalcampagne heeft BureauZuid diverse communicatie-uitingen ontwikkeld, die allen in een lijn liggen met elkaar. Hierbij valt te denken aan onder andere:

• Afvalkalender (inclusief bijgevoegde brief en envelop): de jaarlijkse afvalkalender is in een nieuw jasje gestoken met een nieuwe look&feel, passend in de stijl van de gehele campagne. De afvalkalender is bezorgd in zo’n 86000 brievenbussen binnen de gemeente Tilburg.

• Afvalwijzer: samen met de afvalkalender is ook de nieuwe afvalwijzer op de deurmatten gevallen. Hierbij is gekozen voor een formaat dat beter te hanteren is dan de vorige boekjes, uiteraard ook geheel in stijl van de nieuwe campagne.

• Outdoor media: mupi’s. Deze uitingen zijn verspreid zichtbaar in de gemeente Tilburg. De mupi’s geven de boodschap weer ‘recyclen kan alleen als jij sorteert’ en tonen dat afvalsoort bij afvalsoort hoort.

• Afval-app: voor de gemeente Tilburg hebben we i.s.m. Addcomm een afval-app (AfvalWijzer, gratis verkrijgbaar in de app store en play store) ontwikkeld. Via deze app kun je notificaties instellen zodat je eraan wordt herinnerd om je container aan straat te zetten. Tevens vind je hier handige tips en meer informatie met betrekking tot de diverse afvalsoorten.

• Infographic: om de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie op een originele manier te visualiseren, hebben we een passende infographic ontwikkeld.

• Animatie-filmpje: In lijn met de infographic hebben we een animatie ontwikkeld waarin wordt omschreven en getoond wat de huidige en gewenste situatie/doelstellingen zijn m.b.t. het afval sorteren.

• Advertenties: algemene advertenties voor de Afvalcampagne, (worden) geplaatst in o.a. Tilburgse Koerier.

Vanuit één bron kan er ook in deze campagne van BureauZuid gecommuniceerd worden via online en offline uitingen. Crossmedialiteit op zijn volledigst. Op alle uitingen vind je weer die herkenning in de visual, het logo en de informatie.