Even voorstellen: Adindah Hutjens

Slim gekozen media versterken elkaar. Slim gekozen mensen ook.

De passie voor online is gaan groeien toen ik een aantal jaar geleden kennismaakte met BureauZuid tijdens mijn afstudeerstage. Terug van weggeweest, zou je dus kunnen zeggen. Ik heb een visie, en heb het idee dat BureauZuid daar perfect bij aansluit. Als Projectmanager ga ik zorgen voor de juiste mix. Zowel in middelen als met mensen. Ik ben trots dat ik vanaf nu bij de club hoor!