To pitch or not to pitch

Pitchen

Bij het woord ‘pitch’ hebben reclamemensen altijd een beetje een dubbel gevoel. De bureaucompetities die uitgeschreven worden door adverteerders zijn enerzijds een grote kans, maar kunnen tegelijkertijd een bedreiging vormen. Bij een pitch wordt door een bureau alles uit de kast gehaald. De art director haalt een nachtje door, de designers persen alle creativiteit uit hun vingers. Copywriters schrijven, deleten, schrijven en deleten. Net zolang tot ze die pakkende naam of pay-off hebben die de potentiële klant omver gaat blazen.

Een pitch brengt wat teweeg

Een pitch zorgt dan ook voor een aanzienlijke druk op het bureau. Dat dit niet ten koste mag gaan van de bestaande klanten is duidelijk. In elk geval voor ZUID Creatives. Ook voor het pitchende bedrijf moet dat helder zijn. Als zij eenmaal klant zijn, vinden ze het belangrijk dat het hoge niveau niet een eenmalige inspanning was, maar keer op keer bereikt wordt. Ook wanneer het bureau deelneemt aan een andere pitch.

ZUID Creatives en pitches: GRAAG!

Begrijp ons niet verkeerd. We doen graag mee aan pitches en gaan iedere uitdaging aan! We vinden onze bestaande klanten echter minimaal even belangrijk als de bedrijven die ons uitnodigen voor een wedstrijd. Daarom hebben we een aantal duidelijke voorwaarden wanneer we aan een pitch meedoen. Deze zijn gebaseerd op de pitchleidraad die is opgesteld door een samenwerking van de VEA en de BVA:

 • Realiseer u de inspanningen die een bureau zich getroost om een pitch te winnen. Schrijf dus alleen een pitch uit als uw plannen definitief vaststaan.
 • Verzamel en geef relevante achtergrondinformatie, uitleg en opheldering.
 • Breng bestaande communicatie in kaart die u hoog aanslaat.
 • Definieer de gewenste output en baseer daar een korte maar grondige (schriftelijke) briefing op, die identiek is voor alle deelnemende bureaus.
 • Uit de briefing moet duidelijk blijken of alleen strategische voorstellen of ook creatieve voorstellen verwacht worden.
 • Nodig bij voorkeur niet meer dan 3 bureaus uit voor de pitch (meer kost onnodig veel tijd van zowel bureaus als ook uzelf), wees open over het aantal deelnemende bureaus.
 • Zorg voor een heldere procedure en tijdplanning en houd daaraan vast.
 • Definieer de criteria waarop de bureaus beoordeeld worden en maak ze aan hen duidelijk.
 • Wees duidelijk over de omvang van de uiteindelijke opdracht en de aard van de beoogde samenwerking en de diensten die u verwacht te gebruiken.
 • Geef op een heldere manier aan welke honorering de deelnemers aan de pitch tegemoet kunnen zien.
 • In het geval er geen vergoeding kan worden geboden, houd dan de vraagstelling aan de bureaus beperkt.
 • Wees vanaf het begin duidelijk hoe u voornemens bent om te gaan met de voorstellen gedaan door de bureaus in de pitch, gegeven de rechten van intellectuele eigendom die daarop mogelijk rusten.Zorg voor voldoende ruimte tussen de briefing en de presentatie om ideeën te ontwikkelen (zes weken is gebruikelijk bij een volledige creatieve pitch).
 • Het klikeffect is niet onbelangrijk, dus laat uw medewerkers kennis maken met de medewerkers van de bureaus waarmee ze later mogelijk gaan samenwerken.
 • Betrek alle decisionmakers bij de pitch en zorg dat er altijd een ervaren persoon beschikbaar is, die als aanspreekpunt voor het bureau fungeert.
 • Verzeker u ervan dat de zakelijke kant van een overeenkomst rond is, alvorens een ‘winnaar’ bekend te maken.
 • Informeer met open vizier volgens een vastgestelde procedure zowel winnaars als verliezers over het besluit.

Ben je het met ons eens dat deze voorwaarden redelijk zijn en ben je van plan een pitch uit te schrijven? Bel dan onze CEO Mathieu Hermans op 013 – 545 03 23

ZUID Creatives en pitches:

Graag!

Let's meet up!