branding & campaigns

content marketing

Gemeente Tilburg

Soort project

Bewustwordingscampagne

Diensten

De opdracht

We kunnen er niet meer omheen: duurzaamheid. Een breed begrip dat in onze samenleving een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Met zijn allen zullen we bewuster om moeten gaan met onze omgeving, fossiele brandstoffen en het klimaat. Zo moeten we bijvoorbeeld helemaal van het aardgas af. Een grote uitdaging waarbij de gemeente al zijn inwoners nodig heeft om stappen te zetten en deze te realiseren. Om de inwoners van gemeente Tilburg in beweging te krijgen is ZUID de aangewezen partner om daar de communicatie van te verzorgen. Met de campagne ‘stapje voor stapje’ zetten ze samen een stap in de goede richting naar een duurzamer Tilburg.

Een kleine verandering met grote impact

Met een groot doel voor ogen creëren we samen met gemeente Tilburg awareness en spelen we in op dat wat er bij de burger speelt op het gebied van energiegebruik. Het meerjarig concept ‘stapje voor stapje’ geeft de mogelijkheid diverse deelcampagnes te realiseren voor het beste resultaat. Met een introductiecampagne opgebouwd rondom ‘tiny habits’ sorteren we de bewoners door middel van dagelijkse handelingen voor op het bewust omgaan met energiegebruik. Dit zorgt ervoor dat we onderaan de streep kleine gedragsveranderingen aan kunnen brengen naar een duurzamer Tilburg. Zo zal de grote stap richting de energietransitie een stuk toegankelijker zijn.

Meer weten
over dit project?

Robbert vertelt je er graag over.

robbert@zuid.com
013 54 50 323

Sterk Huis

Next case